БФП - Документи

УСТАВ

УСТАВ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПИКЪЛБОЛ

НАРЕДБА

НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА И ТУРНИРИ ЗА НАЦИОНАЛНИ КУПИ ПО ПИКЪЛБОЛ

ПРАВИЛА

ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПОРТНА ДЕЙНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВИЛАТА НА СВЕТОВНАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ПИКЪЛБОЛ

ПРАВИЛНИК

ПРАВИЛНИК ЗА СТАТУТА НА СПОРТИСТИТЕ АМАТЬОРИ И СПОРТИСТИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ И ЗА ПРИДОБИВАНЕТО, ПРЕКРАТЯВАНЕТО, СПИРАНЕТО И ОТНЕМАНЕТО НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА