ЗА БФП

Българска Федерация Пикълбол е създадена през 2022 г. като сдружение с нестопанска цел в град София и член на Европейската пикълбол федерация.

Президент и основател на Българска Федерация Пикълбол

Гергин Ангелов

Основни цели на федерацията:

Българска Федерация Пикълбол изпълнява всички административни функции свързани с регламентирането на пикълбола в България. Само за една година от както е основана, Българска Федерация Пикълбол постави основите на пикълбола в 3 области, 3 общини и 15 населени места в България! Открити са и първите постоянни игрища за пикълбол в град София, които са отворени целодневно за всички жители на столицата. Продължават да се откриват нови и нови игрища в цяла България, а запитванията и големият интерес към пикълбола от общини в цялата страна продължава да расте все повече.