Българска Федерация Пикълбол

ГЕРГИН АНГЕЛОВ - ПРЕЗИДЕНТ

Президент и основател на
Българска Федерация Пикълбол

Гергин Ангелов

През 2022 год, Гергин Ангелов основава Българска Федерация Пикълбол и започва да демонстрира и популяризира спорта пикълбол в цялата страна! Само за една година, федерацията постави основите на пикълбола в три общини, три области и 15 населени места в България! Запитванията и големият интерес към пикъбола от общини в цялата страна продължава да расте все повече. Гергин Ангелов откри и първите игрища за пикълбол в България, които са отворени целодневно за всички жители на столицата!

какво е пикълбол ?

ГАЛЕРИЯ

Събитие в община Сандански
Събитие в община Поморие
Събитие в община Куклен
Събитие в община Стара Загора
Събитие в община Пловдив
Събитие в община Бургас

ПРАВИЛА

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ
ПИКЪЛБОЛ
Е ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН НА
СВЕТОВНАТА ПИКЪЛБОЛ ФЕДЕРАЦИЯ

Проект нова кариера

Българска Федерация Пикълбол (БФП) и компанията за спортни данни и интегритет Джиниъс Спортс се обединиха около идеята да предоставят съвместно възможност за кариерно развитие на спортисти. Подобен проект е пилотен за българската пикълбол общност и за първи път Федерацията влиза в инициатива, която да подпомага професионално развитие и реализация след тези на кортовете.