Българска Федерация Пикълбол

ГЕРГИН АНГЕЛОВ - ПРЕЗИДЕНТ

Президент и основател на
Българска Федерация Пикълбол

Гергин Ангелов

Гергин Ангелов основава Българска Федерация Пикълбол през 2022 год. и като неин президент вярва, че този спорт има огромна почва за развитие в България. Гергин Ангелов е и един от основните пикълбол деятели в Европа и участва в учредяването на Европейската Пикълбол Федерация (EPF) която се основава исторически през 2023 година и в която към момента има 27 държави членки от цяла Европа.

какво е пикълбол ?

ГАЛЕРИЯ

ПЪРВИ ЛЮБИТЕЛСКИ ТУРНИР ПО ПИКЪЛБОЛ, ГР. СОФИЯ
Събитие в община Сандански
Събитие в община Поморие
Събитие в община Куклен
Събитие в община Стара Загора
Събитие в община Пловдив

ПРАВИЛА

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ
ПИКЪЛБОЛ
Е ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН НА
СВЕТОВНАТА ПИКЪЛБОЛ ФЕДЕРАЦИЯ

Проект нова кариера

Българска Федерация Пикълбол (БФП) и компанията за спортни данни и интегритет Джиниъс Спортс се обединиха около идеята да предоставят съвместно възможност за кариерно развитие на спортисти. Подобен проект е пилотен за българската пикълбол общност и за първи път Федерацията влиза в инициатива, която да подпомага професионално развитие и реализация след тези на кортовете.