Събитие в Национална Спортна Академия "Васил Левски" гр. София