TS3_4634
Пикълболът - различен и уникален спорт за всички

Пикълболът като метод за развитието на масовия е добър начин да разберем, че физическата активност и търсенето на разнообразие в двигателната активност и техника, само биха формирали допълнителна
емоция, нови предизвикателства и разбира се, нови постижения.

Такова е усещането и за спорта, който е възникнал през 60-те години на миналия век,
изчаквайки бавно времето си и започвайки по свой начин да навлиза в новия спортен живот в
световен мащаб. Защо, едва ли някой би отговорил, но е факт, че Пикълбола набира сериозна
скорост в спортните среди сред децата и възрастните по целия свят.

Какъв всъщност е този спорт?

Това е ракетен спорт, при който двама или четирима души си подават перфорирана куха
пластмасова топка над мрежа с височина 860 см, докато противникът не успее да я върне
обратно или допусне нарушение. Може да бъде игран на открито или закрито. Създаден е
през 1965 година като детска игра в Бейнбридж Айланд, Вашингтон.

Пикълболът има специфични правила, ракети и размери на корта. Твърдата пластмасова
топка, използвана в пикълбола, отскача по-малко от топките за тенис. От всяка страна на
мрежата има зона от 7 фута (2,1 м), известна като зона без воле (или кухнята), където
топката трябва да отскочи, преди да бъде ударена. Минималното количество отскок,
зоните без воле и подлакътния удар, с който се правят всички сервизи, придават на играта динамично темпо.
Нарастващата популярност на спорта се дължи на краткото време за обучение,
привлекателността му за широк диапазон от възрасти и нива на физическа подгответност,
както и на ниските му начални разходи.
Бърз, атрактивен, изключително координационен и енергичен, този спорт е комбинация
единствено и само от няколко фактора-корт, мрежа, ракета и топка. Такива спортове има
много. Правилата и състезателите са тези, които определят нивото и спецификата му.
През 20-те години на XXI век спортът се развива изключително динамично най-вече
в САЩ, но и в световен мащаб. През 2021, 2022 и 2023 пикълболът е обявен за най-бързо
развиващия се спорт в САЩ от Асоциацията на спортната и фитнес индустрия, а през 2023 е бил игран от над 4,8 милиона души.

През последната година учредената Федерация по пикълбол в България има за цел да
развива спорта на територията на страната и да създава условия и ресурси за
обезпечаване на новосъздадените клубове, както и да насърчава подрастващите за
активна физическа дейност чрез Пикълбола.